PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunar i dans med frivillig innsats

Referat frå 1. samling

/Res/tysnes.frivilligsentral.no/Dokumenter/Handlingsplan frivillige 2010 2012.doc

Tysnes kommune var ein av 7 kommunar som vart velde til å delta i tiltaket: Kommunar i dans med frivillig innsats. Tiltaket er i regi av Fylkesmannen i Hordaland og går ut på å få presentert eksisterande og nye tiltak i kommunen på tvers av frivillig og komunal deltaking. Tiltaket går fram til våren 2012 og me vil i denne tida få vera med på 3 samlinger der me saman med dei andre kommunane får presentera forskjellige tiltak i kommunen.
Det er teke ut ei arbeidsgruppe i kommunen som skal arbeide med dette og den består av rep frå kommunen og friv.org.
På 1. samling 25.03.11 presenterte me tiltaket: Matombringing. 
Neste samling vert 09.09.11.
Kontaktperson for tiltaket her i vår kommune er dag.l. i Tysnes Frivilligsentral.