PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Besøksvenner

Besøksvenner er personer som regelmessigt går på besøk enten på instutisjoner el i private heimar.
Pr idag er det stort sett institusjonane Tysnes Sjukeheim og Hovland bu og omsorgssenter som ein gong i veka får besøk. På Tysnes Sjukeheim er det onsdag som er fast besøksdag mens det på Hovland er torsdagen som er besøksdag.
Besøkstenesta har i dag 19 flotte damer fordelt i turnus på 2 pers som besøker bebuarane på desse instutisjonane, noko som vert sett stor pris på.
Det er ein fantastisk innsats desse damene gjer, men med tilbakemelding om at dei også får mykje tilbake ved å vera Besøksvenn. Det er vel noko med ordtaket som seier: Den største gleda ein kan ha det er å gjera andre glad.
Dersom nokon skulle ha litt tid til overs i ein travel kvardag er dette noko som me absolut kan anbefala og ta del i.