PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Matombringing

Det er mange heimebuande pensjonister som nytter seg av dette tilbodet. Kvar mandag og onsdag vert det køyrd ut middagsmat frå Tysnes Sjukeheim. Tysnes Frivilligsentral har eit flott korps av  frivillige personer som køyrer ut middagsmat på strekninga Uggdal,Flatråker, Våge, Tysnes, Lunde og Malkenes.

Dette er ein særs viktigt innsats desse personane gjer, noko som fører til at mottakarane kan bli buande heime kanskje lengre enn utan dette tilbodet.

Dette er også kanskje det einaste besøket dei har denne dagen. Så dette er ein særs viktig og ikkje minst givande "jobb" som gir mykje til både den som får og den som gir.

Har du ledig ca 3 t ein gong i mnd, vil me bli glade om du tar kontakt og blir med på dette;)