PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bingo

 

Ein gong i mnd er det Bingo på Tveit Bedehus. Då me til ei kosestund saman. Det starter med ei kaffiøkt og det er alltid nokre av dei frivillige som har med seg noko godt til kaffien. Etterpå vert det spelt Bingo. Det er ikkje snakk om store spelesummar eller gevinster men saker og ting som alle kan ha bruk for til kvardagen av praktiske eller matnyttige ting. 

Dette er brev som er sendt ut til dei frivillige: 

Til ”Dei gode hjelparane”

Ja så er me begynt på eit nytt år og det er på tide å starta opp att med Bingo på Tveit Bedehus. Eg vonar at de framleis vil vera med på å gjera desse samlingane til ei hyggjestund. Datoane for Bingo er: Onsdag 21. januar, onsdag 11. februar, onsdag 11. mars, onsdag 15. april, onsdag 13. mai og avslutter med Sommerfest onsdag 10. juni. Bingoen starter kl. 15.30. Med venleg helsing Sissel Karin Clausen

Dersom du har lyst å vera med er du hjerteleg velkommen!