PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2014


Frivilligprisen 2014


vert utdelt fredag 9. januar og vinnaren 2014 er:
GRETE BARMEN.
Alle med tilknytning til Tysnes Frivilligsentral er hermed invitert til utdelinga, hos Laukhamar Fritid kl 17.00
Det vert servert middag, dessert og kaffi.
Pris pr pers 250,-
påmelding på telf 94052087 (dagtid/kvardag)
el e post: post@tysnes.frivilligsentral.no
innan 5. januar.
Link til plakat:
/Res/tysnes.frivilligsentral.no/Dokumenter/Frivilligfest plakat.doc

FRIVILLIGPRISEN 2014

 

Styret i Frivilligsentralen har i møte 17.12.14 samrøystes vedteke at Grethe Barmen skal få Frivilligprisen for året 2014.

 

Vedtaket er fundamentert på frivillige aktivitetar og innsats gjennom:

 

  • Lokalpolitikken i Tysnes

  • Onarheim musikklag

  • Onarheim sokneråd

  • Onarheim bygdalag

  • Onarheim skule

  • Generell frivillig aktivitet

 

Stikkorda for dei fleste aktivitets- og innsatsområda er i det vesentlege sjølvforklarande. I musikklagt har Grethe vore aktiv i ei årrekkje. Og som lærar ved Onarheim skule har ho saman med elevane i stor grad stilt opp og gjort dugnadinnsats ved utallige arrangement på fullstendig frivillig basis. Det vere seg på basarar, idrettsarrangement, familiedagar og i kyrkja. Grethe er generalt eit «ja-menneske», anten det er for å stø opp om dametrimmen eller det gjeld spørsmål av meir privat karakter som hjelp ved konfirmasjon, bryllaup o.l. Skulle det i slike samanhengar vera trong for å laga ei kake eller to, plar det aldri vera noko problem!

 

Styret har vedteke at Frivilligprisen skal tildelast Grethe Barmen ved ei tilstelling på Laukhamar Fritid 09.01.14.